Thực phẩm sức khỏe

Abbott's Bitters

Sau 3 năm rưỡi nghiên cứu sâu rộng, Abbott's Bitters sắp sửa được hồi sinh. Đây không phải là một dự án được thiết kế ngược, nó dựa trên một công thức cũ mà tôi tìm thấy có tên của Abbott trên đó. Để biết toàn bộ lịch sử nghiên cứu Abbott của tôi, hãy xem slidecast này. Tôi đang nhận đơn đặt hàng trước cho những chai Abbott's sẽ được giao vào khoảng tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Bạn có thể đặt hàng trước tại đây cho Bộ dụng cụ của Abbott (Abbott's, Acid Phosphate và Lactart cộng với bản sao ebook miễn phí của Fix the Pumps) hoặc bạn có thể chỉ cần đặt một chai Abbott's.

 • Trang chủ
 • Chuyên mục thực phẩm
 • Hàng tiêu dùng nhanh
 • Thực phẩm sức khỏe
 • Sống khỏe
 • Gia đình & Sức khỏe
 • Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button