Hàng tiêu dùng nhanh

Algoma Orchards trao cho CharTech một hợp đồng bảo trì

CharTech Solutions đã được trao hợp đồng cung cấp chuyên môn kỹ thuật liên tục và các dịch vụ vận hành và bảo trì cho hệ thống nước vòng kín tại Algoma Orchards, một nhà chế biến táo ở Canada.

Dịch vụ mới này loại bỏ việc vận chuyển đường bộ và thải nước bằng cách “tối đa hóa hiệu quả, tăng công suất và giảm phát thải khí nhà kính, dẫn đến khoảng $ 200, 000 tiết kiệm hàng năm. ”

Kirk Kemp, president of Algoma Orchards, said, “Our partnership with CharTech Solutions to design and install a fully automated closed-loop water recycling system has been a big success.”

Back to top button