Hàng tiêu dùng nhanh

Danone Canada tên Iannick Melançon là sr. VP bán hàng

Danone Canada bổ nhiệm Iannick Melançon làm phó chủ tịch cấp cao phụ trách bán hàng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, 2021.

Melançon có hơn 20 năm kinh nghiệm về CPG. Anh ấy đã làm việc với Danone trong 14 nhiều năm trong nhiều vai trò lãnh đạo bán hàng khác nhau. Anh ấy đã dành 10 trong số 14 năm đó ở Châu Âu, bao gồm cả việc dẫn đầu chiến lược khách hàng toàn cầu của Danone và các bộ phận lãnh đạo thương mại ở Vương quốc Anh cũng như bộ phận vùng biển ở Tây Ban Nha. Chuyên môn của anh ấy được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho Danone Canada trong các hoạt động bán hàng tại hiện trường, lập kế hoạch và lãnh đạo tài khoản.

Melançon’s predecessor Paul Hogan will take on a new assignment within Danone North America as senior vice-president of sales of the U.S. national accounts business.

Back to top button