Hàng tiêu dùng nhanh

Một cách tiếp cận thực tế để giải quyết PFAS tại các khu công nghiệp

Các hóa chất được gọi chung là PFAS (chất per- và polyfluoroalkyl) đã được phát triển hơn nửa thế kỷ trước và đã được sử dụng tại nhiều khu công nghiệp trên khắp thế giới kể từ đó.

Chúng trở nên phổ biến vì chúng có thể truyền đạt một loạt các đặc tính hữu ích cho sản phẩm, chẳng hạn như khả năng đẩy lùi nước và dầu, đồng thời chống lại hóa chất và nhiệt độ.

Nhưng theo thời gian, PFAS được phát hiện tích tụ trong cơ thể của các sinh vật sống, bao gồm cả con người, có khả năng gây ra các tác động không mong muốn đến môi trường hoặc sức khỏe con người vì chúng rất dễ bị rò rỉ và di chuyển một khoảng cách đáng kể và tồn tại trong các khu vực nguồn hàng thập kỷ sau khi được thải ra.

Không giống như nhiều chất gây ô nhiễm hóa học khác, PFAS rất khó bị phá hủy và sẽ không bị phân hủy tự nhiên, điều này làm cho việc đánh giá và khắc phục ô nhiễm PFAS trở thành một nhiệm vụ phức tạp.

Bất chấp quy mô của thách thức khắc phục, Golder nhận thấy rằng có những cách tiếp cận thực tế có thể nhanh chóng xác định, ưu tiên và giảm thiểu rủi ro PFAS, mang đến những câu chuyện tin tức tốt cho khách hàng, cơ quan quản lý, cộng đồng và môi trường.

Golder đã vạch ra các phương pháp tiếp cận thực tế để giải quyết PFAS tại các khu công nghiệp.

Bắt đầu

Bắt đầu bằng cách thu thập càng nhiều thông tin lịch sử hiện có về việc sử dụng PFAS tại trang web của bạn. Bao gồm các cuộc phỏng vấn với nhân viên trong quá khứ và hiện tại, kiểm tra các hoạt động tại địa điểm, xem xét các biểu hiện hóa chất, hệ thống ngăn chặn, hệ thống chất thải và đánh giá tần suất và địa điểm sử dụng hoặc thải bỏ sản phẩm PFAS.

Đánh giá trên máy tính để bàn này sẽ cho phép bạn tham gia vào các khu vực chính trên trang web của bạn nơi PFAS có thể phổ biến nhất.

Dựng hình sơ bộ

Bước tiếp theo là xây dựng một bức tranh sơ bộ bằng cách phát triển một mô hình địa điểm khái niệm. Điều này xác định vị trí PFAS từ trang web của bạn có thể đang tác động đến một thụ thể tiềm năng như cư dân, động vật hoặc cá gần đó. Xem xét chuyển động của PFAS có thể liên kết các nguồn và thụ thể thông qua các con đường, chẳng hạn như thấm nước ngầm, nước mưa chảy tràn và chuyển động trong không khí của bọt.

Back to top button