Hàng tiêu dùng nhanh

Nestlé hỗ trợ EU giải quyết nạn phá rừng liên kết với chuỗi cung ứng

Nestlé đã tham gia cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngành thực phẩm để hỗ trợ Liên minh uropean E (EU) trong gia tăng ing truy xuất nguồn gốc và minh bạch của chuỗi cung ứng, đối với các mặt hàng có thể liên quan đến nạn phá rừng.

Nestlé và các công ty khác bao gồm Sainsbury's và Tesco có đã kêu gọi EU thành mở rộng quy mô sử dụng của công nghệ te cải tiến trong việc cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng . Họ cũng nhằm mục đích khuyến khích EU str tiếp tục hợp tác với các nước sản xuất bảo vệ và phục hồi rừng.

Kinh nghiệm của Nestlé trong việc loại bỏ nạn phá rừng trong các chuỗi cung ứng chính đã chỉ ra rằng cách tiếp cận nhiều lớp có lợi hơn . Từ tháng 12 2020 trở đi, hơn 90 phần trăm các mặt hàng quan trọng mà Nestlé mua d được đánh giá là không mất rừng thông qua các công cụ như lập bản đồ và công bố chuỗi cung ứng, giám sát vệ tinh và xác minh thực địa.

Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của hiểu rõ hơn ing nơi sản xuất hàng hóa, để xác định và giải quyết nạn phá rừng nơi nó xảy ra một d duy trì trách nhiệm giải trình.

Ngoài ra, cần có những hành động tập thể hơn nữa giữa các công ty, chính phủ và xã hội dân sự. Điều này có thể được khuyến khích tốt hơn với việc đưa ra một bộ quy tắc rõ ràng để thúc đẩy các công ty thực hiện hành động có tác động để bảo vệ nhân quyền và môi trường.

Đối thoại căng thẳng hơn giữa các nước sản xuất và tiêu dùng lớn, cũng như điều hướng dòng tài chính và đầu tư hướng tới các hoạt động bền vững và chuỗi cung ứng, sẽ cũng cần thiết để đảm bảo một hệ thống thương mại quốc tế công bằng.

Sự khuyến khích này được xây dựng dựa trên một văn bản vị trí chung do Nestlé đồng ký và hơn 50 các công ty khác và không lợi nhuận trong tháng 12 2020, kêu gọi EU giải quyết các yếu tố khác nhau thúc đẩy nạn phá rừng và ảnh hưởng đến sinh kế của nông dân và cộng đồng của họ.

Nestlé sẽ tiếp tục hợp tác với các bên liên quan và chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và thực hiện chiến lược tích cực về rừng của mình. Họ sẽ giúp hình thành e các biện pháp của EU để bảo vệ và phục hồi rừng thúc đẩy sản xuất lương thực bền vững .

Back to top button