Hàng tiêu dùng nhanh

Nhóm của Ingham giảm sử dụng nước bằng một ý tưởng mới

Nhóm của Ingham tại địa điểm Edinburg Parks đã thử nghiệm thành công một phương pháp sản xuất mới giúp giảm lượng nước được sử dụng trong quá trình này. Nhóm phát triển bền vững đưa ra ý tưởng có đại diện từ các nhóm y tế và an toàn, môi trường, sản xuất và kỹ thuật, tất cả đều làm việc cùng nhau để xác định các cơ hội giảm thiểu sử dụng nước. Hai lò nướng trên trang web là trọng tâm của ý tưởng. Hai lò, được lắp đặt 12 nhiều năm trước, sử dụng nước để làm mát các gioăng cửa lò, giúp tăng thêm 5,7 triệu lít nước sử dụng cho khu vực này mỗi năm. Nhóm nghiên cứu cảm thấy họ có thể cải thiện con số này nhưng đã liên hệ với nhà sản xuất để hiểu bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc giảm hoặc loại bỏ việc sử dụng nước làm mát. Khi họ đã được thử nghiệm tất cả rõ ràng, tiến hành đánh giá rủi ro để đảm bảo không có rủi ro nào đối với sức khỏe, sự an toàn và chất lượng của sản phẩm của họ. Cuộc thử nghiệm thành công cho thấy lò hoạt động mà không cần sử dụng nước cho đệm cửa, điều này đã tiết kiệm được 5,7 triệu lít nước, tương đương với hơn hai bể bơi cỡ Olympic. Đội đã được Ingham's cảm ơn vì suy nghĩ 'bên ngoài vòng cấm' của họ. Chưa có thông tin nào về việc liệu phương pháp mới này có được thử nghiệm và triển khai tại các trang web Ingham khác hay không.

  • Trang chủ
  • Chuyên mục thực phẩm
  • Hàng tiêu dùng nhanh
  • Thực phẩm sức khỏe
  • Back to top button