Chuyên mục thực phẩm

Symrise tham gia sáng kiến ​​bền vững và nhân quyền

Symrise đã tham gia sáng kiến ​​quốc tế AIM-Progress, nhằm hợp nhất các nhà sản xuất và nhà cung cấp của họ cam kết về tính bền vững và tôn trọng nhân quyền thông qua chuỗi cung ứng.

AIM-Progress cung cấp cho các thành viên một diễn đàn để trao đổi hợp tác, công nhận kiểm toán lẫn nhau, giáo dục thường xuyên và kết nối với các sáng kiến ​​tương tự.

Sáng kiến ​​này sẽ giúp Symrise có thể trao đổi thông tin với khách hàng và nhà cung cấp và sẽ cho phép phát triển các chiến lược chung để làm cho chuỗi cung ứng bền vững và bình đẳng hơn một cách nhanh chóng, hiệu quả và toàn diện.

Bernhard Kott, Giám đốc Bền vững tại Symrise, nhận xét. “Tư cách thành viên trong AIM-Progress sẽ giúp chúng tôi cải thiện các quy trình hiện có. Chẳng hạn, nhờ sự công nhận lẫn nhau của các cuộc kiểm toán, chúng tôi có thể đánh giá các nhà cung cấp của mình nhanh chóng hơn theo các tiêu chí về tính bền vững. ”

AIM-Progress đã phát triển một quy trình gồm bốn giai đoạn nhằm kiểm tra sự tuân thủ với các tiêu chuẩn chất lượng chung, trong số những thứ khác. Điều này cho phép các công ty tham gia xem những nhà cung cấp nào đã được đánh giá và làm thế nào, chẳng hạn như về tiêu chí bền vững và chất lượng.

The initiative also looks at human rights compliance through the supply chain to help members develop meaningful auditing procedures for suppliers and establish opportunities for employee involvement and to ensure payment of fair wages.

Back to top button