Hàng tiêu dùng nhanh

Trung tâm chế biến sữa cừu mới mở gần Toronto

Ovino là một liên doanh mới có nhiều hơn 2000 cừu. Nó sử dụng các công nghệ tự động hóa cho ăn, chăn ga gối và vắt sữa hiện đại. Những con cừu được cho ăn và nằm trên giường bằng máy cho ăn và lót chuồng TKS chạy bằng điện treo trên trần nhà và di chuyển dọc theo các thanh ray bằng thép kết cấu. Những con cừu được vắt sữa hai lần một ngày trong một chuồng quay có thể vắt sữa lên đến 1000 cừu mỗi giờ. Sau đó, sữa cừu được chế biến tại trang trại để sản xuất sữa cừu tươi và sữa chua cừu.

“There is significant and growing demand for sheep milk from consumers that like its nutritional value, flavour and digestibility,” said Jay Akras, business development manager, Ovino.

Back to top button